CE märgis ja standardid

Kvaliteet

CE-märgis tagab, et alati on garanteeritud toodete vastavus Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele. Need nõuded hõlmavad endas kõiki tööprotsessi osasid – alates saadud uue päringu läbivaatusest ja lõpetades valmistoodangu tehasest väljasaatmisega.

Keevitusõmbluste pidevat visuaalset kontrolli tsehhis viib läbi TÜV NORD Sertifitseerimiskeskuse poolt atesteeritud töötaja.

Keevisõmbluste mittepurustavaid katsetusi teostab Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud (standardid EVS-EN ISO/IEC 17025:2005) ELME TKS Katse- ja Mõõtelabor. Võimaluste hulka kuuluvad visuaaluuring, röntgenkatse, ultrahelikatse, luminestsentsdefektoskoopia ja magnetpulbrikatse.

Keevitus

Meie keevituse kvaliteedisüsteem on sertifitseeritud vastavalt rahvusvahelise standardi EN ISO 3834-2:2006 nõuetele. Toodete kvaliteedi kindlustamine põhineb sertifitseeritud keevitajate (EN 287-1) ja keevitustööde koordineerimise personali (EN ISO 14731:2006) kaasamisel ja tööde teostamisel vastavalt kinnitatud keevitusprotseduuridele (EN ISO 15614-1).

Standardi nimetus

EVS EN ISO 3834-1:2006. Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel. Osa 1: Sobiva kvaliteedinõuete taseme valiku kriteeriumid.

Lühitutvustus

Toodud keevituse kvaliteedisüsteemide kolme taseme kirjeldused. Vajalik kvaliteedisüsteemi väljatöötamisel.
EVS EN 1090-1:2009+A1:2011 Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 1: Kandeelementide vastavushindamine.
Vajalik igale ehituskonstruktsioone tootvale firmale.