Visuaalne kontroll

Visuaalne kontroll – see on defektide järk-järguline ülevaatamine ja keevisõmbluste kvaliteedi kontroll nii palja silmaga kui ka standardile vastavate optiliste instrumentide ja šabloonide abil.

Ettevalmistaval etapil (enne keevitamise algust) kontrollitakse kalduservamise kvaliteeti liitekohas, pinna puhtust, värvijälgede puudumist, roostet, prahti. Visuaalselt võib leida avatud kraatreid, valesid kaateteid, vooldeid, uuriseid.

Järgmises etapis aitavad optilised instrumendid paljastada poorsust, kihistumist, pragusid ja defekte kaitsvas polümeerkattes. Kontrollimiseks kasutatakse keevitusšabloone, luupe, nurgamõõtureid, kaliibreid jne. Kontroll peab toimuma hea valgustuse juures ja kontrolli teostajal peab olema täiendav lamp ja käeshoitavad valgustusseadmed.
Viimast etappi nimetatakse instrumentaalseks. Keevisõmblusi kontrollitakse joonlaudade, mõõdulintide ja nihkmõõdikute abil, määrates kaateti õigsuse.

Visuaalse kontrolli eeliseks on see, et keevisõmbluste kvaliteeti on üsna lihtne kontrollida. Selle meetodi puuduseks on see, et kontrolli saab teostada ainult keevisõmbluse nähtavas osas. Kõik defektid on subjektiivsed ning nende avastamise täpsus sõltub kontrollija professionaalsusest ja tema nägemisteravusest.

Visuaalne kontroll võimaldab kiiret ülevaadet defektidest ja keevisõmbluste kvaliteedi kontrolli. Kontrolli saab läbi viia nii ruumis sees kui ka väljas. Õige teostamise korral kestavad keevituskonstruktsioonid piisavalt kaua.