CE-märkning och standarder

Kvalitet

En CE-märkning säkerställer att produkten överensstämmer med alla giltiga krav i EU. Dessa krav omfattar alla steg av tillverkningsprocessen – från behandlingen av nya förfrågningar tills den färdiga produkten lämnar fabriken.

Svetsfogarna genomgår en ständig kontroll i fabriken som genomförs av en ackrediterad arbetare från certifieringsorganet TÜV NORD.

Oförstörande provningar av svetsfogar genomförs av Estlands Ackrediteringsorganet (Eesti Akrediteerimiskeskus) ackrediterade ELME TKS Provnings- och mätningslaboratoriumet. De har bland annat möjligheten att genomföra visuella undersökningar, röntgenprovningar, ultraljudsprovningar, penetrantprovningar och magnetpulverprovningar.

Svetsning

Vårt kvalitetssystem av svetsningar är certifierat enligt krav som är fastställda i den internationella standarden EN ISO 3834-2:2006. Försäkringen av produkternas kvalitet sker med stöd av kvalificering av personal för svetsning (EN 287-1) och tillsyn vid svetsning (EN ISO 14731:2006) samt utförandet av arbeten enligt standarden för svetsprocedurkontroll (EN ISO 15614-1).

Standardens benämning

EVS EN ISO 3834-1:2006. Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material. Del 1: Kriterier för val av tillämplig nivå för kvalitetskrav.

Kort beskrivning

Beskrivningar av tre nivåer av kvalitetssystem för svetsning är angivna. Det är nödvändigt vid utarbetning av kvalitetssystem.
EVS EN 1090-1:2009+A1:2011 Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner. Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav.
Det är nödvändigt för varje företag som tillverkar byggkonstruktioner.