Üldehitustööd

Mis tahes hoonete ja rajatiste ehitamise protsessis on ehitus- ja paigaldustööde üldkompleksis tavaks eraldi etapina välja tuua üldehitustööd. Sellised tööd viiakse erinevas mahus läbi mis tahes hoone või ehitise ehitamise ajal ning need on projekti- ja eelarvedokumentatsioonis toodud välja ühe rühmana ühise nimetuse all.

Ehitustööde osana saate meilt tellida:

  • betoonitööd,
  • raudbetoonitööd,
  • muud üldehitustööd.


Erilist tähelepanu soovitame pöörata töödele, kus kasutatakse keevitamist metallist osade ja konstruktsioonide ühendamiseks. Ettevõttel T-CRAFT OÜ on vajalik varustus ning professionaalsete inseneride ja tööliste personal selliste tööde teostamiseks mis tahes objektil, hoolimata selle keerukusest ja mahust.
Tellijale (töövõtjale), sõltumata tema juriidilisest seisundist, on tagatud usaldusväärne koostöö ühes meie lepinguliste kohustuste täieliku ja täpse täitmisega. Omades laialdast kogemust üldehitustööde teostamisel, hoolimata nende mahust ja keerukusest, järgime alati rangelt tähtaegu ja tehnilise dokumentatsiooni nõudeid, tööstusharus kehtivaid norme ja reegleid.