CE-vastavusmärgis Eestis

blank
Katusetööd ja Katuse paigaldamine
May 4, 2021
blank
Metallkonstruktsioonide projekteerimine, valmistamine ja paigaldamine
June 30, 2021
Show all

CE-vastavusmärgis Eestis

blank

Steel weld joined pipe to plate by arc welding process . rainbow color.with copy space

T-Craft OÜ on spetsialiseerunud metallkonstruktsioonide – piirete, treppide, sammaste, raamide, väravate jms valmistamisele. Pakume ehituskonstruktsioonide keevituse ja erakorralise keevituse teenuseid. Tagame teostatud tööde kõrge kvaliteedi. Täidame professionaalseid keevitusstandardeid. Saadame keevitajad rendile ja teostame vastavushindamist vastavalt standardile ISO 3834. See sertifikaat on vajalik keevitusprotsesside kvaliteedi kinnitamiseks, klientide nõuete täitmiseks.

Euroopa keevitusstandardid

Euroopa standardis ISO 3834 on loetletud täielik keevitustööde juhtimissüsteemi nõuete loetelu. Seda saab kasutada ehitus- ja tootmissektoris.

CE-vastavusmärgise olemasolu tootel näitab, et tooted vastavad Euroopa nõuetele. Ilma selle märgiseta ei saa toodet Euroopa turule saata.

Miks taotleda sertifikaati ISO 3834 alusel?

Sertifitseerimisvajaduse mõistmiseks on oluline selgeks teha, mida tähendab CE-vastavusmärgis metallkonstruktsioonidel. Nüüdisaegsed keevisõmbluste kvaliteedi tagamise süsteemid võimaldavad tootele kinnitada CE-vastavusmärgise. Sellise märgiga saab märkimisväärselt suurendada oma toodete müügiturge – müüa kaupu Euroopa riikides. Teie välispartneritele näitab selline märk tootel, et kõik keevitusprotsessidele esitatud nõuded on täielikult täidetud. See võimaldab:

  1. Näidata üles oma huvi rahvusvahelistele standarditele vastavate toodete tootmise vastu, kinnitada tööde teostamise kõrget taset.
  2. Ehitada ettevõttes endas üles tõhus juhtimissüsteem. See vähendab praagi tekke ohtu tööde teostamisel, kindlustab ettevõttele turul kõrge maine.
  3. Võimalus kiiresti sooritada keevitusprotseduuride sertifitseerimine vastavalt teisele standardile – ISO 15164.

CE-vastavusmärgis kehtib kõikides ELi riikides. Keevitamismärgistuse dešifreerimine kinnitab selle kõrget kvaliteeti ja näitab ka, et valmis metallkonstruktsioon on:

  • inimese tervisele ohutu;
  • suure töökindlusega;
  • vastav energiasäästu parameetrite nõuetele;
  • piisavate antistaatiliste omadustega.

Meil on vastavad sertifikaadid keevitusmärgise kinnitamiseks nii meie enda kaupadele kui ka keevitajate rentimisel teiste ettevõtete kaupadele Pakume oma klientidele tõhusaid lahendusi, garanteerime koostöö usaldusväärsuse. Võtke ühendust!